Wydawca treści Wydawca treści

O Nadleśnictwie - położenie

Nadleśnictwo Dynów zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni ponad 10, 6 tys. ha położonymi na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim, które oddziela od siebie rzeka San.

 Obecnie Nadleśnictwo Dynów leży na terenie sześciu gmin : Dydnia, Nozdrzec, Bircza, Dubiecko, Dynów gmina miejska i wiejska zlokalizowanych w trzech powiatach: brzozowskim, przemyskim i rzeszowskim.
Powierzchnia zasięgu terytorialnego jednostki wynosi prawie 27 tys. ha.
Lesistość terenu w zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi prawie 51%.