Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Dynów są powoływane pomniki przyrody. Wskutek weryfikacji terenowej Nadleśnictwo zgłosiło do pięciu gmin 11 propozycji pomników przyrody.

Wg stanu na grudzień 2019 uznano cztery okazy drzew jako pomniki przyrody:

w gminie Nozdrzec: 

- Lipa drobnolistna, leśnictwo Siedliska

- Buk pospolity, leśnictwo Siedliska

w gminie miejskiej Dynów:

- Lipa drobnolistna, leśnictwo Dąbrówka

- Sosna pospolita, leśnictwo Dąbrówka