Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dynów
Nadleśnictwo Dynów
16 652 12 29, 16 652 26 95
16 652 10 72

ul.Jaklów 2

36-065 Dynów

Bieżący rachunek podstawowy BNP PARIBAS
32 2030 0045 1110 0000 0090 8710

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów
Krzysztof Strzyż
16 652 28 22, 664 544 000
Zastępca Nadleśniczego
Adam Tarabuła
16 652 28 23, 606 421 001
Główny Księgowy
Marta Karnas
16 652 28 24, 600 232 896
Inżynier Nadzoru
Wojciech Menet
16 652 28 26, 733 885 529

Dział Gospodarki Leśnej

Marcin Karp
Stanowisko ds.BHP i użytkowania lasu
Tel.: 16 652 22 53, 664 002 345
Bartosz Tworzydło
Stanowisko ds. gospodarki drewnem
Tel.: 16 652 22 53, 733 886 610
Maria Sudoł
Stanowisko ds.hodowli lasu
Tel.: 16 652 22 50, 600 050 110
Małgorzata Kaczorowska
Stanowisko ds. stanu posiadania i edukacji leśnej
Tel.: 16 652 22 51, 600 238 387
Jarosław Gosztyła
Stanowisko ds.ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony p.poż
Tel.: 16 652 22 55, 664 002 329
Elwira Papież
Stanowisko ds. zamówień publicznych, retencja górska
Tel.: 16 652 22 50, 600 229 053,
Robert Sobkowicz
Stanowisko ds.technicznych i lasów niepaństwowych
Tel.: 16 652 22 52, 600 050 113

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Hadam
Księgowy
Tel.: 16 652 22 54
Anna Malinowska
Księgowy
Tel.: 16 652 28 27
Katarzyna Wójcik
Księgowy
Tel.: 16 652 28 25

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Paweł Dec
Sekretarz
Tel.: 16 652 28 20, 600 243 359
Paweł Pawłowski
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 166521229, 733 559 919
Marta Marszałek
Referent ds.administracji
Tel.: 16 652 26 95
Agnieszka Ostafińska
Referent ds.administracji
Tel.: 16 652 22 58
Piotr Karaś
Konserwator
Tel.: 664 002 341

Stanowisko ds.kadrowych

Beata Uluszczak
Specjalista ds.pracowniczych
Tel.: 16 652 28 28, 882 003 620

Posterunek Straży Leśnej

Maciej Grześków
Komendant Straży Leśnej, tajna kancelaria
Tel.: 16 652 22 56, 600 050 101
Marek Osiniak
Strażnik Leśny
Tel.: 16 652 22 56, 664 002 325